Specjalizujemy się przede wszystkim w zapewnieniu pełnej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, działających zarówno w formie spółek prawa handlowego jak również jako osoby fizyczne. Współpracujemy z wieloma spółkami z branży spożywczej, budowlanej, produkcji mebli, produkcji materiałów budowlanych, energetycznej i innymi.

W szczególności prowadzimy następujące postepowania:

 1. Sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym i prywatnym:
  • opracowanie projektów umów, negocjowanie treści umów, opieka nad procesem ich realizacji;
  • doradztwo w zakresie dogodnych dla stron form zabezpieczenia wykonania umów.
 2. Windykacja należności:
  • wezwania do zapłaty, rokowania co do dobrowolnego spełnienia żądania zapłaty;
  • windykacja sądowa i prowadzenie egzekucji.
 3. Prawo spółek i prowadzenie spraw korporacyjnych:
  • kompleksowa obsługa tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego oraz ich przedstawicielstw i oddziałów;
  • prowadzenie spraw korporacyjnych, organizacja, przygotowanie i prowadzenie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy);
  • tworzenie regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych spółek, opracowywanie projektów zmiany umów i statutów spółek;
  • obsługa inwestycji kapitałowych, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, w tym wnoszenie przedsiębiorstw jako aportów do spółek;
  • przekształcenia spółek, restrukturyzacja (w tym fuzje, podziały) i likwidacja podmiotów;
  • likwidacja Spółek.
 4. Krajowy Rejestr Sądowy:
  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie dokonywania  wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 5. Procesy sądowe:
  • dochodzenie roszczeń przed sądami gospodarczymi i cywilnymi;
  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych i cywilnych;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • prowadzenie spraw ze stosunku Spółki;
  • prowadzenie innych spraw cywilnych, np. zasiedzenie nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy spadkowe, o podział majątku wspólnego, o zniesienie współwłasności, itp.
 6. Sprawy spadkowe
  • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku;
  • prowadzenie spraw o dział spadku;
  • doradztwo w zakresie spadków (testamenty, zachowki, zasady dziedziczenia.
 7. Sprawy z zakresu prawa pracy
  • sporządzanie projektów umów i regulaminów;
  • doradztwo przy procesach zatrudnienia i restrukturyzacji zatrudnienia;
  • reprezentacja pracodawców lub pracowników w sporach sądowych.
 8. Sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
  1. doradztwo w przygotowaniu procesu upadłości przedsiębiorcy;
  2. reprezentacja stron postępowania upadłościowego (dłużników i wierzycieli) przed wszczęciem postępowań upadłościowych, jak i w toku tych postępowań, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz zgłaszanie wierzytelności;
  3. kompleksowa reprezentacja i doradztwo w postępowaniach upadłościowych z opcją zawarcia układu.
 9. Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości
  • wpisy do ksiąg wieczystych;
  • zasiedzenie własności nieruchomości;
  • zniesienie współwłasności;
  • ustanawianie i znoszenie służebności osobistych i gruntowych.
 10. Reprezentacja podmiotów przed sądami, urzędami i organami administracji.
 11. Sporządzanie opinii, ekspertyz i audytów prawnych
 12. Bieżące konsultacje i weryfikacja dokumentów
 13. Stała współpraca z notariuszem, doradcami podatkowymi i tłumaczami przysięgłymi.

 

Szczegółowy zakres obsługi prawnej dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klientów.

Kontakt