Krzysztof Małecki

Radca Prawny
Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1987 r.
Uzyskał wpis na listę radców prawnych w 1993 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej.
e-mail: biuro@kmkancelaria.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Patryk Jączyński

Patryk Jączyński

Radca prawny
Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2009 r.
Uzyskał wpis na listę radców prawnych w 2014 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej.
e-mail: pjaczynski@kmkancelaria.pl, biuro@kmkancelaria.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Kropidłowska

Justyna Kropidłowska

magister administracji
Ukończyła Wydział Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2012 r.
e-mail: jkropidlowska@kmkancelaria.pl, biuro@kmkancelaria.pl

PAULINA TODA

Aplikantka radcowska
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 r.

Od 2022 r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.
e-mail: ptoda@kmkancelaria.pl, biuro@kmkancelaria.pl

Kontakt