Jeżeli szukają Państwo prawnika w Chojnicachradcy prawnego lub adwokata, zapraszamy do współpracy. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju oraz, w razie potrzeby, współdziałamy z prawnikami za granicą.

Naszą dewizą jest udzielenie skutecznej pomocy prawnej każdemu, kto jej potrzebuje. Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia analizujemy różne rozwiązania, tak aby jak najmniejszym kosztem dla Klienta osiągnąć jak najlepszy wynik.

Nie ukrywamy przed Klientem jego prawdziwej sytuacji prawnej, jak też wskazujemy na istniejące ryzyka i trudności. Jeżeli nie ma możliwości wygrania danej sprawy staramy się osiągnąć kompromis i doradzamy działania mające na celu zminimalizowanie strat i kosztów.

Poświęcamy każdej sprawie tyle czasu ile jest konieczne dla jej rzetelnego przeprowadzenia.

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie stałej pomocy prawnej dla firm, naszym celem jest zapewnienie naszym Klientom stałego komfortu przez doradzanie w każdej zgłoszonej sprawie i taką analizę sytuacji, która pozwala Klientowi na podjęcie optymalnej decyzji w danej sprawie.

Dostosowujemy do potrzeb danego Klienta zasady ustalenia wynagrodzenia. Stosujemy ryczałtowe stawki wynagrodzenia przy umowach o stałej współpracy z firmami. Stosujemy również rozliczenia oparte o faktyczny nakład czasu pracy na daną sprawę. W przypadku procesów sądowych stosujemy głównie minimalne stawki wynagrodzenia.

Kontakt